EKG bez G aj 2.verzia

24.12.2012 08:50

EKG - elektro-kardio-gram je pristroj ktorý sníma srdcovú činnosť (kardio) prevádza ju na elektrické signály (elektro) a nakoniec vytvorí na obrazovke záznam činnosti (gram). EKG môže fungovať na rôznych princípoch, najčastejšie je to snímanie zmeny intenzity svetla prechádzajúceho cez časť tela (prst) alebo sa dajú priamo snímať elektrické impulzy na koži v blízkosti srdca... Prvá metóda je jednoduchšia, je to len jednotranzistorový zosilňovač s fotorezistorom v báze a LED ako zdroj svetla. Červená LED ktorej jas sa dá regulovať trimrom 10k, svieti cez prst na fotorezistor. Pri srdcovom sťahu sa skokovo zmení obsah krvi v meranej oblasti - zmenší sa intenzita svetla dopadajúca na fotorezistor zvýši sa jeho odpor, zmení sa bázový prúd, zmena sa zosilní a zobrazí na mikroampérmetri (250uA). Nastavovanie pracovného bodu sa robí otáčaním trimra 68k. Tranzistor je ľubovoľný NPN s prúdovým zosilňovací činiteľom aspoň 150. Za design meracej časti by som si dal päťku.. ale funkčnosť to kompenzuje :D

Typ fotorezistora nwm ale v zime tak okolo 3 poobede a zapnutom svetle s 60W žiarovkou, pričom nie je namierený priamo do lampy má odpor asi 5k :D :D

 

Upravená verzia s tranzistorom zapojeným ako AC zosilňovač:

Takto je zmena výraznejšia a ručička meradla sa dá nastaviť v kľudovej polohe do stredu. Odpor fotorezistora sa mení a mení sa aj úbytok napätia. Signál prechádza cez kondenzátor na bázu tranzistora s predpätím ktoré sa nastavuje rezistorom R3, pokusne bola určená hodnota 430k. Trimrom 68k sa nastavuje ručička do stredu.

 

2. Verzia