Termostat k odporovej spájkovačke

01.04.2013 11:35

Lacné odporové spájkovačky nemajú reguláciu teploty a preto sa zohrievajú na pomerne vyskoú teplotu pri ktorej sa cín na hrote prepaľuje a zbytočne oxiduje. Pred spájkovačku by sa mohol zaradiť triakový regulátor ale toto riešenie je veľmi nepresné a teplota kolísa. Najvhodnejšie je priamo snímať teplotu a to termočlánkom, v mojom prípade je to medený a konštantánový drôt na konci zvarené oblúkom na uhlíkoch pod vodou. Napätie termočlánku je privedené na neinvertujúci vstup (+) komparátora LM393. Trimrom je nastavené maximálne napätie, ktoré ak termočlánok prekročí, relé ss vypne. Aby bolo napätie deliča aspoň približne nemenné, zapojil som paralelne k nemu kremíkovú diodu v priepustnom smere. Napätie som nastavil na 10mV, to je približne taká teplota pri ktorej sa cín neprepaľuje na hrote ale dostatočná na to aby sa dali spájkovať aj väčšie veci ako plechy... Tabuľku prevodu teplôt a napätia termočlánku som bohužiaľ nenašiel.. Termostat som zmontoval do zapalkovej krabičky bez DPS. Použil som miniatúrne relé na 5V (180R). Zapojenie je z knihy pána Šedého - Rozeberte si PC kde je aj návod na výrobu termočlánku a kopa iných vecí. Krabičku sa zmestila do nejakého napájacieho zdroja 14V 1A a teraz to aspoň nelieta po stole.

elektronika v zapalkovej krabičke

priplácnutý termočlánok je obalený slabou vrstvou žiaruvzdorného tmelu