Traskavý plyn

21.05.2012 15:45

Zaiste ste už počuli niečo o traskavom plyne ak nie, vysvetlím o čo ide. Traskavý plyn je zmes vodíka a kyslíka v pomere 2:1. Najjednoduchšie sa vyrába elektrolýzou vody. Je to prudko výbušná zmes, už pri zapálení pár bubliniek nastane výbuch po ktorom ostanete s pocitom pískania v ušiach.

Ja som si pre tento účel vyrobil elektrolyzér z (asi) 0,7L zaváracej fľaše v ktorej bol elektrolyt pozostávajúci z hydroxidu sodného a vody bol to asi 10-20% roztok. Ako elektródy poslúžili pozinkované dosky a vývody sú pripevnené očkami vo vrchnej časti. Očká sú zaliate nitrocelulozovym lakom, ktorý ich chráni pred koróziou a sú z nich vyvedené káble. Vrchnák má tri diery - 2 na káble a 1 pre odvodnú hadičku, všetko je treba zaliať silikonovym tmelom (aj priestor medzi fľašou a vrchnákom).

Aparát sa napája jednosmerným prúdom, podľa použitých drôtov, v mojom prípade asi 8A (čo je dosť :D). Z dosiek unikajú plyny a to - z kladnej elektrody uniká kyslík a zo zápornej zas vodík 2H2O--el.----> 2H2 + O2. 
Proces je vlastne zložitejší pretože voda sa nerozkladá priamo ale rozkladá sa hydroxid sodný, ten je v roztoku disociovaný na sodný katión Na+ a hydroxidový anión OH-
Na katóde: 2Na+  +  2e ----> 2Na - každý sodný katión prijme po jeden elektrón a sodík sa vylúči elektrolýzou na katóde (-) ale skôr ako sa stihne usadiť, už ho okolitá voda rozpúšťa: 2Na + 2H2O ----> 2NaOH + H2

Na anóde: 2OH- - 2e -----> 2OH každý hydroxidový ión odovzdá jeden elektrón sodíku, ale hydroxidový katión nemôže samostatne existovať a preto si vezme z molekuly vody jeden atóm vodíka aby vytvoril vodu: 2OH + H2O ----> 2H2O + O a kyslík uniká do okolia, medzitým sa samozrejme zlúči s iným atómom O a vznikne O2.

Rýchlosť tvorby plynu závisí hlavne od plochy elektród a prúdu.... a samozrejme aj od tesnenia toho všetkého :D Tu je skúška na čistotu plynu, je potrebná ak chcete mať čo najväčší efekt. Robí sa tak, že po zapnutí elektrolyzéru ponoríme hadičku do vody so saponátom a priebežne zapaľujeme vznikajúce bubinky zo začiatku to nič nebude ale keď plyn vytlačí všetok vzduch ktorý sa pôvodne nachádzal vnútri fľaše tak dochádza k silnej explózii zapáleneho plynu, až potom som začal napĺňať sáčok zmesou.

Plynom som naplnil sáčok asi za polhodinu a potom som ho odpálil el. palníkom :D

▼ Tu je ten palník :D ▼

a na ňom sáčok so zmesou, palník bol odpálený 12V akumulátorom a predlžovačkou...

potom som to prikryl kartónovou krabicou z AV-Elmaku BTW je to výborný obchod so súčiastkami.

 Poviem vám, bola to riadna rana... neodporúčam to bez vaty v ušiach a to myslím vážne... Nakoniec nejaké to upozornenie:
Nepokúšajte sa o výrobu a odpaľovanie traskavého plynu, toto nie je návod ale iba popis experimentu. Za škody na zdraví a majteku nenesiem zodpovednosť.

▼▼ A nasledovalo odpálenie - VIDEO dole ▼▼