Výboje zo siete2 tentokrát pri výkone 600W

22.04.2012 11:38

Jedná sa o skratuvzdorný zdroj jednosmerného napätia s pomerne veľkým prúdom (+-3A), ktorý je vhodný na tavenie kovov, ťahanie oblúkov... 
Je rovnaký ako predchádzajúci zdroj, ale líši sa tým, že namiesto 250W tlmivky som použil 2 sériovo zapojené primáry MOT-ov so skratovanými sekundármi. Výstupná tlmivka ostala taká istá (primár ďalšieho MOT-u) a mostík tiež rovnaký 25A 1000V.

Toto bol najdlší oblúk aký sa mi podrilo vytiahnuť, má asi 8cm