Výbušna pena

20.10.2011 17:58

Jedného dňa som rozmýšľal ako čo najľachšie vyrobiť výbušnú ale stabilnú zmes z bežne dostupných surovín. A tak som sa rozhodol pre zmes čistého kyslíka s nejakým palivom. Palivo trebalo vybrať také aby sa nemiešalo s vodou a nevznikaly straty. Čistý kyslík sa dá vyrobiť rozkladom peroxidu vodíka. A teraz už máme dva najdôležitejšie látky, ale ako ich spojiť do stabilnej zmesi, ktorá sa dá vyrobiť na mieste bez prenášania nejakých aparatúr....

A tak som zvolil ako nosič plynu - penu. 

Postup výroby výbušnej peny je nasledovný (poradie je nutné dodržať!):

zmiešame 1 diel 35%-ného peroxidu vodíka H2O2 { kúpiť sa dá vo farby-laky za 2 - 4€ }

0,1 dielu JAR-u PUR-u atď a premiešame...

1diel benzínu

nakoniec pridáme 1diel SAVA, ale savo treba obyčajné (riedka páchnucá kvapalina) a nie také sračky ako savo-gél, s tým to nefunguje...

Po pridaní posledenej zložky, sa vytvorí hustá pena. Teraz je potrebné len ustúpiť a zapáliť zápalkou, pri správnom postupe zmes v okamihu vybuchne so silným zvukovým efektom. 

Všetko čo urobíte nesiete zodpovednosť vy a len vy! Tento návod je len zápis jednoduchého experimentu.
 

Tu je video výbuchu na chémii, ja som to zapaľoval zapaľovačom