Výroba DPS fotocestou s použitím kancelarskeho papiera

23.12.2014 09:02

Návodov ako robiť DPS fotocestou je na internete veľa, takmer ničím sa nelíšia... v podstate je princíp len v tom, že doska ktorá má na medenom povrchu nejakú svetlocitlivú vrstvu sa osvecuje výbojkou alebo iným svetelným zdrojom, ktoré obsahuje UV svetlo potrebné na chemickú zmenu tejto vrstvy, ktorú po dostatočnom osvecovaní je možné zmyť roztokom NaOH (tzv. vývojka) s koncentráciou približne 1-2%. Neosvietené miesta, ktoré boli zakryté predlohou vytlačenou na papieri sú voči vývojke odolné a ostanú bez zmeny a sú odolné voči leptaciemu roztoku.

 

Takže ja som postupoval takto: 

Odzrezal som si kus fotoplošáku taký aby som ho mohol po častiach zakrývať a testovať tak rôzne osvitové časy. Vytlačil som si na skúšku nejaké hovadiny na kancelársky papier a ten som urobil priehľadným tak, že som ho potrel voskom a zohrieval ho tak aby sa rovnomerne rozpil po celej potrebnej ploche. Tu sa moj postup líši od ostatných pretože väčšinou sa používa na to priehľadná fólia na ktorú sa vytlačí predloha laserovou tlačiarňou, alebo sa použije pauzák... bla bla.. ja som použil kancelarsky papier a obraz som si vytlačil na atramentovej tlačiarni, spriehľadnil ho voskom a funguje to. 

Plošák som položil na rovnú dosku, naňho som položil ešte kúsok potravinovej fólie aby som voskom nezamastil fotoplošak, na to som položil predlohu a nakoniec som to priložil sklom aby sa to počas osvitu nepohlo. 

Výbojku som použil HPL-N 125W za 3,6€ z Hagardu.. na ustálenie som jej dal 10 minút a potom som ju postavil nad sklo vo výške asi 20cm a začal som merať čas. Po každých 2 minútach som zakryl jednu časť obrazca aby som neskôr mohol odhadnúť dobu potrebnú na osvit. Obrazcov tam bolo 6 takže po 12 minútach som výbojku vypol a hodil som plošák do vývojky. 

Nádobou som hýbal tak aby sa osvietený fotolak mohol odplaviť, to trvalo asi 5 minút lebo vývojka bola studená.

 

obrazec vytlačený na kancelarskom papieri atramentovou tlačiarňou a spriehľadnený voskom

pracovisko :D

po osvecovaní som plošák hodil do vývojky a hneď bolo vidieť že najlepší výsledok dáva časť ktorá bola osvecovaná po dobu 8 minút. 

po vyleptaní to dopadlo takto

tlmivka pre výbojku 125W