Zdroj napätia pre elektronkové prístroje

20.03.2012 15:45

Elektrónky potrebujú pre svoju činnosť okrem iného aj anódové napätie, to získavame najčastejšie usmernením a vyhladením sieťového napätia. Ale čo keď práve nemáme nikde v blízkosti sieť 220V ? Potom pomôže tento zdroj.


Tento zdroj je vlastne jednočinný samokmitajúci menič so železo-plechovým transformátorom pracujúci na frekvencii, ktorá je určená hodnotami rezistora a kondenzátora v báze spínacieho tranzistora. Menič pracuje nasledovne:

Cez rezistor prejde prúd na bázu, otvorí sa tranzistor T1, začne pretekať prúd vrchným vinutím, ale zároveň sa indukuje napätie aj v spodnom (spätnoväzbovom vinutí) a to opačným smerom takže sa tranzistor zatvára a v sekundárnom vinutí sa vytvorí napätie ktoré sa usmerní a pomaly nabíja kondenzátor. Celý dej sa opakuje až pokým sa kondenzátor nenabije na napätie pri ktorom sa tlejivky zapália. Prúd teraz prechádza cez tlejivky a rezistor, a otvorí tranzistor T2. Ten uzemní bázu výkonového tranzistora T1 a menič prestáva kmitať, inak by sa mohlo stať že kondenzátor sa nabije na tak vysoké napätie pri ktorom sa prerazí. Pri poklese napätia pod určitú hranicu tlejivky zhasnú a zas sa všetko opakuje.

Sekundárne napätie sa dá riadiť zmenou počtu tlejiviek, pričom platí, že na každú tlejivku pripadá napätie približne 60-100V (zmerajte si sami). Trafo je malé 9V z nejakého čínskeho rádiošrotu a má dva sekundárne vinutia po 4,5V. Ak by menič neprestával kmitať aj pri nabití kondenzátoru na určené napätie a tlejivky sú zapálené, možno máte tranzistor T2 s príliš malým zosilňovacím činiteľom, potom treba znížiť hodnotu R2 alebo vymeniť tranzistor za typ s väčším zosilňovacím činiteľom. Je možné aj zaradiť filtračný CRC článok na lepšie vyhladenie napätia.

(pozn. tú "4" v schéme si nevšímajte)

Viem, že to nie je práve najideálnejšie, robiť to takto ale zatiaľ to funguje. Tranzistor nepotrebuje chladič pretože je pripevnený na trafo  Tranzistor som získal z PC zdroja ale dá sa použiť aj iný NPN tranzistor.