ZVS Flyback driver

20.11.2011 12:04

Tak konečne som si našiel trochu času a urobil som si výkonný budič pre vn transformátory - ZVS driver (Zero Voltage Switch) z tejto stránky. Je to samokmitajúci dvojčinný menič ktorý kmitá na frekvencii určenej kapacitou rezonančného kondenzátora a indukčnosťou primáru. Tranzistory by mali mať čo najmenší odpor pri zopnutí (Rds on), tomuto vyhovuje mosfet IRF540 ktroý má maximálne napätie DS 100V a odpor 0,077R. Kondenzátor by mal byť MKP 470-1000nF 250V, po čase sa hreje. Tlmivka je navinutá na toroid z PC zdroja a má 26z medeným drôtom asi 1,1mm hrubým, tiež hreje. Primár treba navinúť na voľnú polovicu VN trafa, obyčajne 5+5 závitov (10 závitov a odbočka v strede) hrubým drôtom, ak požadujeme vyššie napätie môžeme navinúť 4+4 závity. 

Napájanie 20V je z previnutého a usmerneného MOT-u (asi 25z) s predradenou tlmivkou 250W na primáre, filtračný kondenzátor je poskladaný z elektrolytov z počitačových zdrojov a dokopy majú kapacitu asi 3000uF. 

POZOR! Tento zdroj je nebezpečný! Na sekundári je vysoké napätie s prúdom ktorý je smrteľný, a oblúk má vysokú teplotu takže hrozí popálenie alebo požiar! 

----> schéma <----

--->plošný spoj<----

---->osadenie súčiastok<----

moje ZVS 

usmernovací mostík s chladičom

 

previnutý MOT 20V - nemal som dostatok káblu tak som musel pospájať 5kusov kratších káblov...

tlmivka zapojená sériovo s primárom MOT-u
cele zariadenie

a tu sú prvé oblúčiky pri odbere 20V*4A=80W

pozor! táto plazmová guľa je nehorázna sviňa!! pri dotyku nielenže budú behať výboje k ruke ale ako bonus dostanete takú šlehu že spadnete na zem a budete sa prežehnávať, alebo sa sklo prerazí, roztaví a vy utrpíte 1. úraz elektrickým prúdom a po 2. vám to riadne spáli kožu na uhoľ.... a ten smrad...