Singing arc

17.07.2012 17:21

Možno ste už videli "spievajúcu" iskru či oblúk na youtube alebo niekde inde. Aj ja som sa pokúsil vyrobiť si niečo také. Celá podstata je v tom, že elektrický oblúk je modulovaný zvukom tzn. prúd pretekajúci oblúkom sa mení vzhľadom na privedený signál a my počujeme spievajúcu iskru. Zväčša sa signál privádza do budiča transformátora ale modulovať GATE-y dvoch mosfetov v zapojení typu ZVS nie je až také jednoduché (ale nie nemožné :D).

Zvolil som moduláciu privedeného napätia na ZVS a to tak, že NF signál privádzam do zosilňovača a z neho do polovice sekundáru. ZVS sa napája z 12V sériovo s druhou polovicou sekundáru trafa - takto sa dosiahne modulácia. NF zosilňovač bol MBA810 - nesmejte sa... je to síce starý "šváb" ale stále plní svoju funkciu, a trochu hrial lebo nebol impedančne prispôsobený záťaži, preto mohol pracovať len pár chvíľ a preto som mu zaradil do série 5R rezistor ale aj tam potom vznikajú zbytočné straty.

VN trafo je už dosť známe, je to IHVT z farebnej TV, pokojne to môže byť aj iné VN trafo, s diódou či bez to je jedno. Celé sa to napájalo z AGM akumulátora 12V 7,2Ah odoberaný prúd (okrem zosilňovača ten je napájaný zo siete) bol okolo 2A a prúd bol tým väčší čím dlhší bol oblúk medzi elektródami. Modulačný transformátor je 220/2x12V 100W zo starej tesláckej telky, môže byť aj iný ale bolo by dobré aby mal dve vinutia s aspoň približne rovnakým pomerom a aby jeho odpor nebol príliš veľký (menej ako 10R) lebo potom vznikajú straty teplom.

Video na YT je bohužial bez zvuku... tým kokotom vážne všetko vadí.. takže https://www.mojevideo.sk/video/1d4e6/plasma_speaker.html